Rodo

Administrator Mateusz Kasprzak Plac Przyjaźni 5 69-100 Słubice przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO ).

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mateusz Kasprzak Plac Przyjaźni 5 69-100 Słubice
  2. Z Administratorem można się kontaktować: o pisemnie, na adres: Mateusz Kasprzak Plac Przyjaźni 5 69-100 Słubice o za pomocą poczty elektronicznej, na adres: kontakt@pozyczka-bez-zaswiadczen.pl
  3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych;
  4. Pani/Pana dane osobowe ( adres e-mail oraz imię ) są przetwarzane w celu wysyłania powiadomień o nowych postach na forum
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest konieczność oferowania członkom forum możliwie najlepszej jakości obsługi, prowadzenie działań statutowych i informowanie o nich, a także prowadzenie forum internetowego;
  6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w pkt 4, w szczególności przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie: obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień, usługodawcy świadczący usługi reklamowe i marketingowe.;
  7. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Google, Awin.com ( zanox ), w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pkt 4;
  8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji działań statutowych lub w innych celach wskazanych w pkt 4 powyżej;
  9. Ma Pan/Pani prawo do: o żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, o żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, o żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, o cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, o wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  10. Informujemy, że nie ma Pan/Pani ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości realizacji działań statutowych Stowarzyszenia związanych z Pani/Pana osobą, brak możliwości przesyłania informacji o działalności Stowarzyszenia oraz brak możliwości korzystania z forum internetowego.
Z poważaniem, Mateusz Kasprzak