logo Pożyczka bez zaświadczeń Forum menu

Wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych w bik

+ Temat

25.2.2015, 12:03:09 Witam gdzie znajdę wzór wniosku do banku o zaprzestanie przetwarzania moich danych w bik? Anonim

25.2.2015, 12:09:55 Wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych w BIK Opis: WNIOSEK o zaprzestanie przetwarzania danych oraz usunięcia ich z bazy BIK S. A. W związku ze złożonym przeze mnie oświadczeniem o udostępnienie przez (instytucja) moich danych osobowych oraz danych stanowiących tajemnicę bankową, wnoszę o zaprzestanie przetwarzania i udostępniania moich danych do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie o numerze identyfikacyjnym transakcji BIK............................................ z dnia ....................r. Podstawą mojego żądania jest: złożenie przeze mnie oświadczenia w zakresie cofnięcia zgody na udostępnianie przez bank i przetwarzanie moich danych przez BIK S. A. UZASADNIENIE Jako klient kredytobiorca Państwa banku moje dane dotyczące czynności bankowej oraz dane osobowe zostały udostępnione do Biura Informacji Kredytowej S. A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie złożonego przeze mnie w umowie kredytowej oświadczenia o wyrażeniu zgody na ich udostępnienie zgodnie z przepisami ustawy prawo bankowe oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Z uwagi złożenia przeze mnie oświadczenia o cofnięciu zgody na udostępnianie przez bank i przetwarzanie moich danych przez BIK S. A. wnoszę o zaprzestanie przetwarzania moich danych i usunięcie ich z bazy Biura Informacji Kredytowej S. A. z siedzibą w Warszawie. Proszę o poinformowanie mnie o fakcie zaprzestania przesyłania moich danych oraz usunięciu ich z bazy danych BIK S. A. W razie nie uwzględnienia mojego wniosku wnoszę o wskazanie podstawy prawnej do dalszego przekazywania i przetwarzania moich danych przez BIK S. A. oraz maksymalnego okresu, po jakim dane te zostaną usunięte. Z poważaniem, ................ Anonim

akceptuję regulamin.