Pozyczka-bez-zaswiadczen.pl Serwis pożyczkowy 2018
Pożyczka od 3 do 36 mc. Od 1000 zł do 10000 zł. RRSO: 78,6 % Przykład: Pożyczka 5000 zł, spłata w 36 ratach miesięcznych: 300,23 zł ( 36 rata: 300,19 zł ). Całkowita kwota do spłaty: 10 808,24 zł. RRSO: 78,6 %
Pożyczka od 3 do 36 mc. Od 300 zł do 15000 zł. RRSO: 152,93 % Przykład: Pożyczka 2000 zł, spłata w 12 ratach miesięcznych: 265,37 zł. Całkowita kwota do spłaty: 3 184,44 zł. RRSO: 152,93 %
Pożyczka do 62 dni. Max 3000 zł RRSO 0% ( Pierwsza Pożyczka ) Przykład: Pożyczka 2000 zł na okres 30 dni. Całkowita kwota do spłaty: 2360.00 zł. RRSO: 649.10 %

1. 25.2.2015, 12:03:09 Anonim Witam gdzie znajdę wzór wniosku do banku o zaprzestanie przetwarzania moich danych w bik?

2. 25.2.2015, 12:09:55 Anonim Wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych w BIK Opis: WNIOSEK o zaprzestanie przetwarzania danych oraz usunięcia ich z bazy BIK S. A. W związku ze złożonym przeze mnie oświadczeniem o udostępnienie przez (instytucja) moich danych osobowych oraz danych stanowiących tajemnicę bankową, wnoszę o zaprzestanie przetwarzania i udostępniania moich danych do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie o numerze identyfikacyjnym transakcji BIK............................................ z dnia ....................r. Podstawą mojego żądania jest: złożenie przeze mnie oświadczenia w zakresie cofnięcia zgody na udostępnianie przez bank i przetwarzanie moich danych przez BIK S. A. UZASADNIENIE Jako klient kredytobiorca Państwa banku moje dane dotyczące czynności bankowej oraz dane osobowe zostały udostępnione do Biura Informacji Kredytowej S. A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie złożonego przeze mnie w umowie kredytowej oświadczenia o wyrażeniu zgody na ich udostępnienie zgodnie z przepisami ustawy prawo bankowe oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Z uwagi złożenia przeze mnie oświadczenia o cofnięciu zgody na udostępnianie przez bank i przetwarzanie moich danych przez BIK S. A. wnoszę o zaprzestanie przetwarzania moich danych i usunięcie ich z bazy Biura Informacji Kredytowej S. A. z siedzibą w Warszawie. Proszę o poinformowanie mnie o fakcie zaprzestania przesyłania moich danych oraz usunięciu ich z bazy danych BIK S. A. W razie nie uwzględnienia mojego wniosku wnoszę o wskazanie podstawy prawnej do dalszego przekazywania i przetwarzania moich danych przez BIK S. A. oraz maksymalnego okresu, po jakim dane te zostaną usunięte. Z poważaniem, ................

akceptuję regulamin.