• Post 130.11.2015, 19:23:56Witam czy są jeszcze inne rejestry, które mogą pomóc w odzyskaniu należności od dłużnika, czy przedsiębiorca może wpisać takie dłużnika również do BIK? Wg. mnie ta baza jest bardziej poważna i blokuje wszystkie banki w przeciwieństwie do KRD.
  • Post 230.11.2015, 19:28:58Każda osoba fizyczna czy przedsiębiorca ma możliwość zgłoszenia się do Krajowego Rejestru Długów w celu dodania dłużnika do listy osób zalegających z płatnościami. Procedura ta z reguły jest niezbyt skomplikowana, a co za tym idzie może przynieść bardzo miarodajne wyniki. Jest to idealne rozwiązanie w momencie, gdy wygasają nam wszelkie pozostałe możliwości ściągnięcia naszych należności. Podstawową czynnością, jaką należy dokonać, aby dodać naszego dłużnika do rejestru to rejestracja na łamach portalu oficjalnej platformy internetowej Krajowego Rejestru Długów i weryfikacja danych osobowych, a konkretniej sprawdzenie danych podanych w formularzu ze skanem lub zdjęciem dowodu osobistego. Następnie pozostanie nam już tylko wpisać dane dłużnika oraz kwotę zadłużenia do systemu SOK. Po uiszczeniu opłaty za dodanie dłużnika pracownicy KRD przesyłają do kontrahenta umowę w dwóch jednobrzmiących treściach z prośbą o podpisanie i odesłanie jednej kopii z powrotem. Po otrzymaniu jednego podpisanego egzemplarza umowy, pracownik KRD wysyła ostrzeżenie do dłużnika i jeżeli ten nie spłaci zadłużenia w ciągu 2 tygodni od otrzymaniu pisma, wierzyciel ma możliwość zaznaczenia w systemie SOK, że wyraża zgodę na upublicznienie danych dłużnika.

Dodając post wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptujesz regulamin strony.