• 20.6.2011, 13:57:57przez jaki okres widnieje informacja w BIK i kto ją usuw2a po upływie tego terminu

Dodając post wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptujesz regulamin strony.