• 7.12.2014, 00:10:58Program rodzina na swoim, w ramach którego udziela się preferencyjnych kredytów hipotecznych przeznaczony jest do określonej grupy odbiorców. Ustawa z września 2006 roku dokładnie określa, jakie kategorie osób mogą się o niego ubiegać. Według niej o kredyt w ramach programu mogą się ubiegać małżeństwa zarówno te, które mają dzieci jak i te bezdzietne, oraz osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko. Z tym, że może to być dziecko małoletnie lub takie, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny bez względu na jego wiek lub też dzieci do ukończenia 25 lat, pobierające naukę w szkołach, w zakładach kształcenia nauczycieli czy szkołach wyższych. Spełnienie tego warunku nie stanowi jeszcze gwarancji, że takie kredyt zostanie udzielony. Przede wszystkim jak w przypadku każdego innego kredytu, także i w tym przypadku sprawdza się zdolność kredytową osób ubiegających się o preferencyjny kredyt hipoteczny. Sprawdza się ją jednak pod kątem możliwości spłaty całkowitej sumy kredytu bez potrącenia kwoty dopłat. Pod uwagę bierze się także jedynie te osoby, które nie były lub obecnie nie są czasem stroną innej umowy preferencyjnego kredytu mieszkaniowego. Wniosek z tego taki, że nie można się dwa razy ubiegać o taki kredyt, gdyż nasz wniosek już na samym początku zostanie odrzucony.
  • 20.5.2017, 16:51:13Mam 28 lat, nazywam sie Marta trafilam na to forum przypadkowo ale chyba zostane tu na dluzejKonkretna21
Dodając post wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptujesz regulamin strony.