Pożyczka TAKTO Finanse

O firmie

Firma TAKTO Finanse ( NIP 8951852770 ) działa na Polskim rynku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako część grupy B2Holding od 2012 roku o kapitale zakładowym 1,1 mln zł. TAKTO Finanse zatrudnia 80 pracowników, duża część odpowiada za obsługę wniosków online. Członek Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych.

Pożyczka

O pożyczkę do 25000 zł na maksymalnie 36 rat miesięcznych w firmie TAKTO Finanse mogą wnioskować osoby w wieku od 22 lat do 75 lat, które jeżeli posiadają już pożyczkę w firmie TAKTO to spłaciły terminowo minimum 6 rat. ( Klient może spłacać maksymalnie dwie pożyczki w firmie TAKTO ). Posiadają stały dochód ( firma akceptuje również dochód deklarowany ). Są obywatelami RP.

Proces ubiegania się o pożyczkę
 1. Wypełnij wniosek online dostępny na stronie taktofinanse.pl lub skontaktuj się telefonicznie 801 006 206 oraz 22 4563 000.
 2. Pracownik oddzwoni i przedstawi ofertę, poprosi o przesłanie zaświadczenia potwierdzającego dochód w formie skanu na adres info@taktofinanse.pl lub MMSem, faksem. Na adres e-mail klient otrzyma kod autoryzacji, który należy wpisać w tytule przelewu potwierdzającego rachunek bankowy. Kwota przelewu: 1 grosz, numer rachunku: 29 1240 1037 1111 0010 4841 6998.
 3. Na podstawie przesłanych dokumentów dział akceptacji wniosków TAKTO Finanse podejmie decyzję w ciągu godziny o przyznaniu pożyczki. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. Pracownik zadzwoni i powiadomi o decyzji z numeru 669 450 696.
 4. Przelew wykonywany jest poprzez system płatności ( bluemedia ), który oferuje szybkie przelewy do 15 minut lub w formie czeku GIRO, który można zrealizować w urzędzie pocztowym.
 5. Umowa zostaje wysłana w ciągu 7 dni na adres pocztowy klienta. Okres odstąpienia od umowy wynosi 14 dni.

Zaświadczenia o dochodach

Firma Takto finanse indywidualnie podchodzi do każdego klienta, rodzaj wymaganego zaświadczenia zależy od otrzymywanego dochodu, co ważne dochody można łączyć zwiększając swoją zdolność kredytową czyli możliwość otrzymania większej pożyczki. Minimalna wysokość miesięcznego dochodu wynosi 500 zł netto. Uproszczona procedura przedstawiania dokumentów dostępna jest dla osób otrzymujących dochód z tytułu umowy o pracę, emerytury, renty. Akceptowalne dokumenty dla pożyczki Takto finanse:

Umowa o pracę, do wyboru klienta
 • Potwierdzenie przelewu z tytułu umowy o pracę za ostatni miesiąc.
 • Druk RMUA za ostatni miesiąc.
 • Zaświadczenie z księgowości o zatrudnieniu i zarobkach.
Emerytura, świadczenia przedemerytalne
 • Jeżeli prawo do świadczeń nabyto w roku bieżącym wymagana jest decyzja o przyznaniu emerytury lub zasiłku przedemerytalnego lub decyzję o waloryzacji.
 • W przypadku otrzymywania świadczeń przekazem pocztowym - ostatni odcinek potwierdzający wysokość świadczenia.
 • W przypadku otrzymywania świadczeń na konto bankowe - potwierdzenie bankowe za ostatni miesiąc.
Renta
 • Jeżeli renta wypłacana jest na konto bankowe, potwierdzenie otrzymania przelewu.
 • Renta odbierana w domu lub na poczcie w formie przekazu, ostatni odcinek.
 • Zaświadczenie z ZUS lub innego zakładu wypłacającego rentę.
 • Jeżeli w obecnym roku renta została przyznana, zaświadczenie o waloryzacji lub potwierdzenie przyznania renty.
Zasiłki, pozostałe świadczenia, do wyboru:
 • Decyzja o waloryzacji świadczenia.
 • Decyzja o przyznaniu świadczenia wypłacanego przez MOPS, GOPS, UMiG.
Działalność gospodarcza, do wyboru:
 • W przypadku ryczałtu, ewidencja przychodów.
 • KPiR - wyciąg z książki przychodów i rozchodów.
 • Druk karty podatkowej.
 • Potwierdzenie zapłaconego podatku za ostatni miesiąc.
 • Historia ( wyciąg ) z firmowego rachunku bankowego lub osobistego z ostatnich 30 dni.
Działalność rolnicza, rolnik. Do wyboru:
 • Potwierdzenie zapłaty za trzy ostatnie miesiące lub kwartał składek KRUS.
 • Potwierdzenie zapłacenia podatku rolnego.
 • Nakaz płatniczy.
 • Decyzja o przyznaniu dotacji.
 • Trzy ostatnie faktury z punktu skupu.
 • Zaświadczenie o dochodach z urzędu gminy świadczące o prowadzeniu gospodarstwa.
Umowa o dzieło, Umowa zlecenie. Do wyboru:
 • Potwierdzenie z rachunku bankowego wpłaty z tytułu umowy za ostatni miesiąc.
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach.
 • Druk RMUA za ostatni miesiąc
 • Umowa o dzieło, Umowa zlecenie.
Kontrakt
 • Kontrakt lub zaświadczenie w ramach kontraktu.
Alimenty, do wyboru:
 • Potwierdzenie wypłaty z funduszu alimentacyjnego.
 • Wyrok sądu potwierdzający przyznanie alimentów.
Umowa najmu, dzierżawy. Do wyboru:
 • Umowa najmu, umowa dzierżawy
 • Potwierdzenie zapłaty podatku dochodowego za ostatnie trzy miesiące.
Inny dochód
 • Zaświadczenie potwierdzające stałe dochody.

Dokumenty tożsamości

Firma Takto finanse wymaga jednego lub dwóch dokumentów tożsamości zależnie od uzyskiwanego dochodu naturalnie potwierdzających tożsamość wnioskodawcy o pożyczkę.

Dokumenty:
 • Podstawowy dokument, dowód osobisty.
 • Drugi dokument, prawo jazdy, paszport.

Kwota pożyczki

Minimalna kwota pożyczki w firmie TakTo finanse wynosi Minimum 500 zł. Kwota Maksymalna 25,000 zł jednak jest uzależniona od wielu czynników np. zdolności kredytowej, historii pożyczkowej w firmie TakTo, dlatego nowy klient raczej nie może liczyć na maksymalną kwotę.

Okres pożyczki

Ilość rat dla pożyczki TakTo finanse to mininum 6 miesięcznych rat.. Najdłuższy okres pożyczki wynosi maksymalnie 36 rat miesięcznych.. Nalezy pamiętać, że firma TakTo finanse nie oferuje zawieszenia, przeniesienia nawet jednej raty.

Bazy, Rejestry

Firma TAKTO Finanse sprawdza historię kredytową klientów w bazach oraz rejestrach BIG, BIK, ERIF, KRD, KBIG. Decyzja podejmowana jest indywidualnie, pozytywne wpisy są brane pod uwagę.

Kontakt

Firma TAKTO Finanse oferuje różne formy kontaktu

Przykład reprezentatywny

Kwota pożyczki: 4100 zł. Okres pożyczki: 24 miesięcy. Koszt pożyczki: 4300,22 zł ( łączna kwota odsetek – 815,22 zł; opłata prowizyjna – 2 460 zł; opłata za udzielenie pożyczki - 1 025 zł; ) Roczna stopa oprocentowania – 10%; RRSO – 119,20%. Całkowita kwota do spłaty: 8400,22 zł. Według stanu na dzień 13-02-2018.