Usunięcie danych z BIK

GłównaPorada

BIK

Pojawienie się BIK - biura informacji kredytowej spowodowało duże zamieszkanie, zwłaszcza, że ta instytucja jest regulowana przez prawo bankowe, obecnie po kilkunastu latach działalności BIK nadal wiele zasad działania jest dla części klientów banków jest niejasna o czym świadczą liczne ogloszenia usuwania danych BIK.

Na OLX oraz facebook praktycznie w każdej grupie finansowej spotkamy posty firm specjalizujących się w usuwaniu negatywnych wpisów BIK, poprawy historii kredytowej - w przypadku drugiej usługi jest to jeszcze wykonalne, ale oferta usunięcia danych jest niczym innym jak sprzedażą nierealnej usługi osobom poszkodowanym oraz zdesperowanym, które nie są w stanie spłacać swoich zobowiązań wobec banków, instytucji czy firm pożyczkowych współpracujących z bazą BIK.

Pamiętaj, nigdy nie płać z góry za wymyślone usługi usunięcia złej historii kredytowej itp.

Więc kto może usunąć dane z BIK?
Odpowiedź jest prosta i bardzo logiczna czyli dane wprowadzone przez bank lub firmę pożyczkową może usunąć tylko podmiot, który je tam umieścił innymi słowy - jeżeli spłacać kredyt w banku to przekazuje on dane do Biura informacji kredytowej i tylko ten bank może zażądać ich usunięcia lub korekty w przypadku pomyłkowo dodania błędnych informacji, które mogą mieć miejsce.

Nawet w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych to i tak cała procedura usunięcia danych odbywa się poprzez podmiot, który dane te dodał czyli w większości przypadków bank, należy więc udać się do banku, który zgłosi anulowanie zgody na PrzetwarzanieDanych.

Dane do wglądu dla instytucji finansowych usuwane są automatycznie po 5 latach od uregulowania zobowiązania, lub w wcześniejszym terminie jeżeli został on określony w zgodzie na przetwarzanie danych - pamiętaj, że dotyczy to wyłącznie kredytów spłaconych w terminie.

Popularna sytuacja to niespłacanie w terminie zobowiązań, opóźnienia powyżej 60dni powodują, że klient nie może wycofać zgody na przetwarzanie swoich danych tym samym negatywne wpisy będą widoczne przez 5lat

20.8.2020, 17:21:49, Mateusz

#BIK #historia