BIK odwołanie zgody na przetwarzanie danych

GłównaPorada

BIK

W internecie można znaleźć tysiące poradników jak wyczyścić BIK, na facebooku oraz w poradnikach video na youtube. Co więcej liczne firmy oferują czyszczenie historii biurze informacji kredytowej, naciągając, a nawet wpędzając w kolejne kłopoty zdesporowane osoby szukającej pomocy.

HistoriaKredytowa tworzona na podstawie spłaty zobowiązań kredytów czy pożyczek bankowych przechowywany jest 5lat w BIK, mowa o historii, na podstawie której tworzony jest scoring czyli ocena historii kredytowej klienta. Ten długi okres jest przydatny jeżeli kredyt spłacony był w terminie - wyższa punktacja inaczej wygląda sytuacja jeżeli były trudności ze spłatą zobowiązań i jest to odnotowane w bazie BIK, co więcej blokuje nasze możliwości kredytowe - po prostu uniemożliwiając otrzymanie kolejnych produktów kredytowych, często zmuszając do korzystania z usług firm pozabankowych.

Czy możemy więc skrócić okres przychowania naszych danych w BIK poprzez wypowiedzenie, odwołanie zgody na przetwarzanych danych osobowych? I tak, i nie. Wszystko zależy od tego jak był spłacany kredyt:

- Kredyt lub pożyczka została spłacona terminowo, klient może wycofać zgodę na przetwarzanie danych, a historia zostanie usunięta - nie korzystne, bo zaniżamy punktacje takim działaniem.

- Kredyt lub pożyczka nie została spłacona w tereminie, były opóźnienia, powyżej 60dni - nie ma możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych, w takiej sytuacji dane te będą przechowany przez okres 5 lat.

Jak widać anulowanie zgody na przetwarzanie nie ma większego sensu, bo dotyczy wyłącznie zobowiązań spłaconych terminowo, a to one odpowiadają za wysoki scoring, który umożliwa klientowi zaciąganie kolejnych kredytów czy kupowanie kart kredytowych.

Warto zaznaczyć, że jest to niezależne od produktu na podstawie, którego dana historia kredytowa została odnotowana w BIK, zarówno debet ( limit w rachunku bieżącym ) jak i karta kredytowa.

Czy można to zrobić na stronie BIK?
Nie, anulowane zgody przekazuje bank lub inna instytucja, która dane te wprowadziła i tylko ona jest upoważniona do złożenia pisma o anulowanie lub korektę historii kredytowej w biurze informacji kredytowej.

20.8.2020, 16:00:11, Mateusz

#BIK #historia