Aktualizacja danych BIK

GłównaPorada

BIK

Często na facebooku można znaleźć pytania przestraszonych osób po pobraniu Raport BIK, a to dlatego, że po zapłaceniu raty czy spłacie swoich zobowiązań nie widzą tego w raporcie BIK.

Taka sytuacja, opóźnienie może być spowodowana działaniem instytucji finansowej dodającej wpis - banku, który zgodnie z prawem bankowym ( art. 105 ust. 4i ) ma 7dni na wykonanie aktualizacji w BIK. Maksymalny 7 dniowy okres wykorzystywany jest jednak sporadycznie, w praktyce przekazywanie danych między bankami, a biurem informacji kredytowej jest bardzo szybkie, jednak nie można wykluczyć problemów technicznych, awarii stąd tygodniowy okres.

Minęło 7 dni i nadal nie widzę aktualizacji..
Spokojnie okres 7dniowy na aktualizację danych dotyczy także biura informacji kredytowej, które posiada tydzień czas na wprowadzanie zmian na koncie BIK klienta.

Maksymalny okres aktualizacji może, więc wynieść 14dni. Jeżeli zmiany po dwóch tygodniach nadal nie są widoczne w raporcie BIK należy w pierwszej kolejności zwrócić się do banku z zapytaniem czy wykonał aktualizację.

20.8.2020, 18:32:29, Mateusz

#BIK #historia